Journal articles

Dekker, R., Koot, P., Birbil, S.I., & Van Embden Andres, M. (2022). Co-designing algorithms for governance, Ensuring responsible and accountable algorithmic management of refugee camp supplies. Big Data & Society.

Dekker, R. (2022). Digitale argusogen gericht op de politie. Sociale mediabeelden van politieoptreden en de maatschappelijke legitimiteit van de politie. Cahiers Politiestudies, 62(1), 103-116.

Dekker, R., Oliver, C. & Geuijen, K. (2021). Can community involvement policies mitigate NIMBYism and local opposition to asylum seeker centres? Policy & Politics, 49(4), 553-571.

Dekker, R., Geuijen, K. & Oliver, C. (2021). Tensions of evaluating innovation in a living lab: Moving beyond actionable knowledge production. Evaluation, 27(3), 347-363.

Dekker, R., Van den Brink, P. & Meijer, A.J. (2020). Social media adoption in the police: Barriers and strategies. Government Information Quarterly, 37(2), 101441.

Oliver, C., Dekker, R., Geuijen, K. & Broadhead, J. (2020). Innovative strategies for the reception of asylum seekers and refugees in European cities: multi-level governance, multi-sector urban networks and local engagement [Editorial]. Comparative Migration Studies, 8(30), 1-14.

Oliver, C., Geuijen, K. & Dekker, R. (2020). Social contact and encounter in asylum seeker reception: the Utrecht Refugee Launchpad. Comparative Migration Studies, 8(27), 1-19.

Dekker, R. & Bokhorst, M. (2020). Decentraliseren en experimenteren. De ontwikkeling van sociaal beleid voor asielmigranten door gemeenten. Bestuurskunde, 29(3): 3-12.

Dekker, R., Geuijen, K. & Oliver, C. (2020). Niet toegeven maar teruggeven bij protest. Effecten van beleid bij vestiging van een asielzoekerscentrum in Utrecht. Bestuurskunde, 29(3): 24-33.

Dekker, R., Van den Brink, P. & Meijer, A.J. (2020). Social Media Adoption in the Police: Barriers and Strategies. Government Information Quarterly, early view online.

Dekker, R., Franco Contreras, J., & Meijer, A.J. (2020). The Living Lab as a Methodology for Public Administration Research: A Systematic Literature Review of its Applications in the Social Sciences. International Journal of Public Administration43(14), 1207-1217.

Klaver, J., Dagevos, J., Dekker, R., Geuijen, K. & Odé, A. (2019). Leren en werken voor vluchtelingen:beleid en interventies in drie grote gemeenten. Beleid en Maatschappij, 46(1): 43-64.

Dekker, R., Engbersen, G.B.M., Klaver, J. & Vonk, H. (2018). Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants use Social Media in Migration Decision-Making. Social Media+Society, 4(1), 1-11. 

Dekker, R. (2018). De Verbindende Kracht van Ambigue Beleidsframes. Een frameanalyse van lokaal integratiebeleid in Antwerpen en Rotterdam. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2, 9-22.

Geuijen, K, Dekker, R. & Oliver, C. (2017). Lokale Oplossingen voor Problemen in Asielopvang: De ‘vluchtelingencrisis’ als window of opportunity. Tijdschrift voor Cultuur en Criminaliteit, 7(3), 74-85.

Dekker, R. & Scholten, P.W.A. (2017). Framing the Immigration Policy Agenda: A Qualitative Comparative Analysis of Media Effects on Dutch Immigration Policies. The International Journal of Press/Politics, 22(2), 202-222.

Dekker, R. (2017). Frame Ambiguity in Policy Controversies: Critical Frame Analysis of Migrant Integration Policies in Antwerp and Rotterdam. Critical Policy Studies, 11(2), 127-145.

Dekker, R., Engbersen, G.B.M., & Faber, M. (2016). The Use of Online Media in Migration Networks. Population, Space and Place, 22(6), 539-551.

Dekker, R. & Bekkers, V.J.J.M. (2015). The Contingency of Governments’ Responsiveness to the Virtual Public Sphere: A Systematic Literature Review and Meta-Synthesis. Government Information Quarterly, 32(4), 496-505.

Dekker, R., Belabas, W. & Scholten, P.W.A. (2015). Interethnic Contact Online: Contextualising the Implications of Social Media Use by Second-Generation Migrant Youth. Journal of Intercultural Studies, 36(4), 450-467.

Dekker, R., Emilsson, H., Krieger, B. & Scholten, P.W.A. (2015). A Local Dimension of Integration Policies? A Comparative Study of Berlin, Malmö and Rotterdam. International Migration Review, 49(3), 633-658.

Dekker, R. & Engbersen, G.B.M. (2014). How Social Media Transform Migrant Networks and Facilitate Migration, Global Networks, 14(4), 401-418.

Kubal, A. & Dekker, R. (2014). Exploring the Role of Inter-Wave Dynamics in Stagnating Migration Flows. Ukrainian Migration to the United Kingdom and the Netherlands. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 12(3), 274-292.

Advertisement